Zdielajte

Pokiaľ ste sa so slovným spojením lokalizácia softwaru ešte nestretli, radi by sme Vám to v tomto článku objasnili. Ide o službu určenú najmä pre tvorcov počítačových programov, internetových stránok, e-shopov, hier a rôznych druhov aplikácií. Tento postup sa používa aj na preklady webových stránok. Každý software sa pôvodne vytvára v materinskom jazyku programátora, prípadne v anglickej verzii. Ak však chcete osloviť aj širší zahraničný trh a klientov, je potrebné zvážiť túto alternatívu.

Vysoko špecializovaný proces

Pri lokalizácii softwaru sa každý jeden použitý text preloží tak, aby bol pre používateľa zrozumiteľný. Rozsah textu určeného na preklad býva zväčša užší ako napríklad pri návodoch na použitie, prípadne obchodných prezentáciách, no text je väčšinou vyňatý z kontextu a samostatne nedáva zmysel. Ide o názvy tlačidiel, presmerovacie linky, názvy podstránok a podobne. Lokalizácie softwaru si vyžadujú špecializovaný prístup.

Výsledný produkt musí byť dobre aplikovateľný

Prvoradá je analýza vnútornej štruktúry textu určeného k prekladu a jeho následné vloženie do textového programu. Je potrebné zjednotiť štýl, jeho terminológiu a štruktúru. Pritom je nutné zamerať sa hlavne na požadovanú odbornú terminológiu a jazykové trendy cieľového jazyka. Nemôžete predsa strojárenský software spracovávať rovnako, ako napríklad ekonomický software. Každé odvetvie má svoje špecifiká a potreby, ktoré má spĺňať. Prekladateľ ich musí brať pri lokalizácii do úvahy. Výsledný produkt potom bude čitateľný, prehľadný a dobre aplikovateľný.

Kontrola funkčnosti

Po ukončení prekladateľského procesu a spracovaní celkového textu sa pokračuje ďalším bodom, ktorým je kontrola funkčnosti a jej porovnanie s pôvodným softwarom. Vytvorená lokalizácia nesmie v ničom za svojím pôvodcom zaostávať, všetky jej časti musia byť úplne zrozumiteľné, plne funkčné a porovnateľné so zdrojovou lokalizáciou. Netreba zabúdať ani na používateľské príručky a podobné časti, ktoré sa poskytujú ako plná podpora softwaru. Aj ich lokalizácia je nanajvýš potrebná, veď čo by sme robili s programom bez manuálu? Tento proces musí plne korešpondovať so softwarovou lokalizáciou, preto je výhodné a hlavne nápomocné, ak ho robia rovnakí ľudia. Zaručí sa tým využívanie adekvátneho štýlu a terminológie, pričom korekcia iným tímom sa nevylučuje.

Lokalizácie softwaru s Aspenou

Vyššie zmienený odborný postup vie zabezpečiť aj agentúra Aspena, ktorá sa na vysokej úrovni venuje trom hlavným odvetviam služieb, a teda prekladom, tlmočeniu a lokalizáciám. Na našom trhu pôsobí už od roku 1995, pričom prekladateľské a lingvistické služby poskytuje na základe spolupráce s tímom profesionálnych prekladateľov a lingvistov. Má skúsenosti s viac ako 50 jazykovými kombináciami a medzi jej prednosti patrí maximálne dodržiavanie odbornej terminológie. Všetky preklady podliehajú kontrole v súlade s normami ISO a EN. Korektúry robí rodený hovorca. Spoločnosť vyniká tiež v expresnom dodaní prekladu.

 

Foto: © [Milles Studio] / Dollar Photo Club